Drøbaksund Seilforening

DSSF bryggeanlegg

DSSF bryggeanlegg

DSSF disponerer ca. 20 plasser ved Seilbrygga i vika på østsiden av Heitmannbygget. Plassene er for seilbåter under 40 fot (37 fot for vinterplass) som som eies av medlemmer som er aktive i foreningen. Se mere info under søknad båtplass.

Det er uteliggere på noen av plassene på brygga, øvrige båter fortøyes med faste akterfortøyninger. Det er at alle båter fortøyes med gode avlastere mot brygga, slik at eventuell springflo ikke skaper ødeleggelser på anlegget. Dersom du ønsker landstrøm, må godkjente kabler og kontakter brukes. Skader forårsaket av forhold som båteier holdes ansvarlig, vil måtte dekkes av den enkelte båteier. Båtene på seilbrygga skal ha godkjent forsikring.

Seilbrygga har opplegg for landstrøm og denne faktureres separat fra Vindfangerbukta Båtforening.

I tillegg disponerer DSSF ca. 12 mindre plasser på Seilsportbrygga foran Seilerhytta. Dette er primært til mindre følgebåter for jolleseilere, transportbåter for båtplasseiere på Gylteholmen. Maks bredde er 2,5 meter.

Båtplassene tildelse hver sesong etter søknad.

 • Vinterleie gjelder i perioden medio oktober - medio april, søknadsfrist 1. oktober.
 • Sommerleie medio april - medio september, søknadsfrist 15. mars.

Priser for leie av båtplass

Søknad om bryggeplass

 

Ordensregler for DSSF’s bryggeannlegg

 1. Båtplassleier skal benytte anvist plass.

 2. Båt som er lagt på annen manns plass kan flyttes eller tas på land for eiers regning og risiko uten forvarsel.

 3. Tildelt plass må ikke belegges med bredere, lengre eller tyngre båt enn det er søkt om.

 4. Plassbytte kan ikke finne sted uten samtykke bra bryggesjef.

 5. Tildelt båtplass kan ikke videreselges eller fremleies uten styrets godkjenning.

 6. Styret kan, dersom kriteriene og ordensreglene ikke etterleves, frata et medlem tildelt plass i sesongen.

 7. Utlagt akterfortøyning er DSSF’ ansvar.

 8. Det er ikke tillatt å hekte flytelegeme på akterfortøyning.

 9. Det er ikke tillatt å strekke fortøyning til andre brygger.

 10. Forsvarlig fortøyning og fendring er båteiers ansvar og plikt.

 11. Fortøyningsliner til brygge skal være påsatt strekkavlastere i gummi.

Drøbaksund Seilforening
Postboks 170
1441 Drøbak
Org.nr. 975 628 965

post@dssf.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift