Drøbaksund Seilforening

Politiattest

Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post etter at han/hun har fått en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Når politiattesten er mottatt etter behandling hos politiet skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester.

Ansvarlig for politiattest i Drøbaksund Seilforening: Harald Klæboe

Mer informasjon og søknadsskjema på Norges idrettsforbunds nettside

Drøbaksund Seilforening
Postboks 170
1441 Drøbak
Org.nr. 975 628 965

post@dssf.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift