Drøbaksund Seilforening

Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

Innkalling

Det kalles inn til årsmøte for alle medlemmer i DSSF:
Tirsdag 28. januar 2014 kl. 1900, Heitmann Marine, møterom 3. etg, Husvik.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet, det vil si innen 14. januar 2014. Saksliste og saksdokumenter er nå tilgjengelig.

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE - TIRSDAG 28. JANUAR 2014

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent (ordstyrer), sekretær (referent) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle styrets årsmelding for 2013
 5. Behandle regnskap for 2013 i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 • a. Forslag fra Lars Berger om ansettelse av daglig leder
 • b. Forslag fra Kåre Føyen om navnebytte
 1. Fastsette medlemskontingent
 2. Vedta budsjett for 2014
 3. Valg
 • a. Leder
 • b. 4 styremedlemmer
 • c. 2 revisorer
 • d. Representanter til ting og møter
 • e. Valgkomité med 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara

Sakspapirer

Sak 2: Årsmøte 2014 - Styrets forslag til forretningsorden

Sak 4: Årsmelding 2013

Sak 5: Regnskap med revisors beretning (deles ut på årsmøtet)

Sak 6 a: Årsmøte 2014 - Forslag fra Lars Berger og styrets innstilling

Sak 6 b: Årsmøte 2014 - Forslag fra Kåre Føyen og styrets innstilling

Sak 7: Årsmøte 2014 - Styrets forslag til medlemskontigent

Sak 8: Forslag til budsjett (gjennomgås på årsmøtet)

Sak 9 a - d: Årsmøte 2014 - Valgkomiteens innstilling

Sak 9 e: Årsmøte 2014 - Styrets forslag til valgkomite 

Drøbaksund Seilforening
Postboks 170
1441 Drøbak
Org.nr. 975 628 965

post@dssf.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift