Drøbaksund Seilforening

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

 SAKSLISTE FOR DSSF ÅRSMØTE – ONSDAG 27. JANUAR 2016

Det vises til innkalling til årsmøte av 21. desember 2015. Årsmøtet avholdes onsdag 27. januar 2016 på Seiersten ungdomsskole og begynner kl. 1900.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent (ordstyrer), sekretær (referent) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle styrets årsmelding for 2015
 5. Behandle regnskap for 2015 i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
  1. Endring av DSSFs lover iht. NIFs nye lovnorm
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta budsjett for 2016
 9. Valg
  1. Leder
  2. 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
  3. 2 revisorer
  4. Representanter til ting og møter
  5. Valgkomité med 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara

Sakspapirer:

Sak 2: Forslag til forretningsorden (se vedlegg)

Sak 4: Årsberetning/årsmelding (se vedlegg)

Sak 5: Regnskap med revisors beretning (deles ut på årsmøtet)

Sak 6 a: Endring av DSSFs lover iht. NIFs nye lovnorm (se vedlegg)

Sak 7: Forslag til medlemskontingent (se vedlegg)

Sak 8: Forslag til budsjett (deles ut på årsmøtet)

Sak 9 a - d: Valgkomiteens innstilling (se vedlegg)

Sak 9 e: Styrets innstilling til valgkomité (se vedlegg)

 

/Styret

19.01.2016

Drøbaksund Seilforening
Postboks 170
1441 Drøbak
Org.nr. 975 628 965

post@dssf.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift