Drøbaksund Seilforening

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Det ble 29. januar 2017 kallt inn til årsmøte for alle medlemmer i DSSF: Mandag 6. mars 2017 kl. 1900, Heitmann Marin, Husvik

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet, det vil si innen 20. februar 2017.

Saksdokumenter er tilgjengelig som vedlegg til høyre.

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTE:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle DSSFs årsberetning for 2016

Sak 9: Behandle DSSFs regnskap for 2016 i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1: Avslutte kollektivt abonnement på SEILmagasinet

10.2: Seilhyttas fremtid 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta DSSFs budsjett 2017

Sak 13: Engasjere revisor til å revidere DSSFs regnskap

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1: Nestleder

14.2: Øvrige styremedlemmer

14.3: Varamedlemmer

14.4: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.5: Valgkomiteen

 

Drøbaksund Seilforening
Postboks 170
1441 Drøbak
Org.nr. 975 628 965

post@dssf.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift