Pressemelding: Drøbaksund Seilforening kan miste sine seilområder!

For Drøbaksund seilforening (DSSF) er tilgang til sjøen det aller viktigste. Med store utbyggingsplaner på alle sider av seilforeningen både på land og i sjøen, må foreningens tilgang til sjøen og vannspeilet være øverste prioritet for å sikre et fortsatt aktivt seilmiljø i kommunen.

Den 11. juni skal Frogn kommunestyre behandle sak om utvikling på Husvikholmen (sak 18/01039).
 
Det er nå mange interessenter som har ulike ønsker for hvordan Husvikholmen skal utvikles. På nåværende tidspunkt er situasjonen svært uoversiktlig og det er vanskelig for DSSF å se alle konsekvenser dette vil kunne medføre for foreningens aktiviteter. Av alternativene som er lagt fram for politikerne, støtter styret i DSSF derfor rådmannens innstilling nr. 1, og håper kommunens politikerne gjør det samme. 
 
DSSF vil at alle som ønsker det skal få lære å seile og bli fortrolig med å ferdes på og ved vannet og få glede av kommunens beliggenhet ved Oslofjorden. Seiling bidrar til at man blir glad i sjøen og naturen ved kysten og både barn og voksne får gode erfaringer med å mestre de ulike elementene og blir trygge på sjøen. 
 
- Vi frykter nå at vi blir helt inneklemt mellom store land- og havneanlegg, uten muligheter til å drive trygg seiltrening og opplæring for barn og unge. For å sikre at seilforeningen fortsatt skal kunne tilby opplæring for unge jolle- og brettseilere og ha nødvendig tilgjengelighet til seilbare områder, er vi avhengig av tilgang til sjøen utenfor Husvikholmen, sier styreleder i DSSF, Knut Selliken. 
 
Vannspeilet som er tilgjengelig for å drive seilsport utenfor Husvikholmen er allerede svært begrenset. Spesielt for nybegynnere og de yngste utøverne, men også for å kunne arrangere lokale og nasjonale regattaer/konkurranser. Avstanden fra Husvikholmen og ut til skipsleden er liten, og seilforeningen må allerede bruke ekstra trenerressurser for at sikkerheten til enhver tid skal ivaretas på en god måte, særlig for de yngste seilerne.
 
Seilforeningen har holdt til på Husvikholmen i mer enn 50 år og det er takket være lange, gode tradisjoner og en unik plassering på akkurat dette stedet i Oslofjorden som har gjort det mulig å både ha et bredt tilbud og samtidig fostre både VM- og OL-seilere. 
 
- Seilforeningens viktigste mål er at det fortsatt skal være et aktivt seilmiljø i kommunen, som både sikrer at barn og unge får en trygg innføring i seiling gjennom sommercamp og nybegynnerkurs og samtidig gjør det mulig å utvikle seilere på internasjonalt toppnivå. Foreningen er i tillegg helt avhengig av å kunne arrangere treninger og regattaer for både unge og voksne, samt være et naturlig samlingspunkt for alle som er glade i sjølivet, sier Selliken. 
 
Seilforeningen har i flere år arbeidet for en oppgradering av seilhytta og foreningens område på Husvik, både som følge av seilhyttas alder og fordi foreningen har økt aktivitetsnivå. Dette krever mer plass til både sportslig utfoldelse og lagring av utstyr. Vi mener derfor det har vært riktig å være nysgjerrige på muligheter knyttet til utvikling av våre fasiliteter på land. 
 
- DSSF aksepterte etter nøye overveielse at en stor del av foreningens daværende trenings- og aktivitetsområde på vannet ble avgitt til Vinfangerbukta Båtforening sitt havneanlegg som åpnet i 2011, under forutsetning at vi fortsatt kunne bruke områdene nord for den nye havnen og vest om Heitmann Marin. Vi frykter nå at utbygging på omkringliggende områder på Husvikholmen ødelegger alle muligheter til å ha et aktivt seilmiljø i kommunen. For å kunne drive en seilforening er vi avhengig av å ha tilgang til lokaler og områder som er tilrettelagt for våre behov og godt egnet for seilsportslig aktivitet både på land og ikke minst på vannet. Uten tilgang til egnede seilområder frykter jeg at vi ikke lenger vil ha et seilmiljø i kommunen, avslutter Selliken.
 
Bakgrunn:
Følgende prosesser har eller kan ha betydelig påvirkning på seilforeningen og våre aktiviteter:
  • Heitmann Marins utvidelse av havneanlegg mot vest som vil innebære en betydelig innskrenkning av et trygt og beskyttet treningsareal for våre nybegynnere.
  • Varde Eiendoms planer om bygging av leiligheter på naboeiendommen, Husvikholmen 6, inkludert kyststi og evt. anlegg av kaier/båtplasser foran eiendommen som kan begrense seilforeningen tilgang til sjøen og til treningsareal.
  • Vindfangerbukta Båtforenings overtakelse av eierskapet til Ruffen og omkringliggende hage legger restriksjoner og begrensninger på tilgjengelig uteareal som seilforeningen trenger for rigging, opplæring og andre landbaserte aktiviteter.
  • Kajakklubbens behov for nytt sted til lagring og utsetting av kajakker.
---
 
Om Drøbaksund seilforening (DSSF)
 
DSSF er et idrettslag med ca. 320 medlemmer i alle aldre. Foreningen organiserer seilaktiviteter i ulike jolleklasser, brettseiling og for kjølbåter. Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme seilsport i sunne former og ha et attraktivt og godt seilsportslig tilbud til alle som ønsker å drive med seiling og har et særlig fokus på å ha et bredt aktivitetstilbud for barn og unge. 
 
Arbeidet i foreningen preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet bygger på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Foreningen har ingen ansatte og all drift og organisering av aktiviteter gjøre på dugnad blant foreningen medlemmer og tillitsvalgte. 
 
DSSF driver all sin seilsportslig aktivitet for barn og unge fra eiendommen på Husvikholmen 4. Seilforening har en leieavtale med Frogn kommune som ble signert i 2011 og som løper til 2029, med rett til 20 års forlengelse, som gir DSSF adgang til å disponere deler av denne eiendommen.
 
Seiling er en miljøvennlig aktivitet som kan bedrives hele livet. Barn som starter med optimistjolleseiling, fortsetter gjerne med seiling både som ungdommer og voksne. DSSF har i dag også en aktiv ungdomsgjeng som bidrar i foreningen som trenere og aktivitetsledere på sommercampen.
 
---
 
 
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift