Innkalling til årsmøte 2019

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte tirsdag 19. mars kl. 1900. Møtet avholdes på Smia flebrukshus.

Innkalling og sakspapirer til årsmøte i Drøbaksund seilforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Drøbaksund seilforening. 

Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mars 2019, kl. 1900, Møterom 2, Smia Flerbrukshus.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2019 til post@dssf.no

Fullstendig sakliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se DSSFs lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
styret i Drøbaksund seilforening

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift