Utbyggingsplaner på Husvikholmen får store konsekvenser for seilforeningens fremtid!

Svar er sendt til Frogn kommune vedrørende høring om utbygging av Husvikholmen. Om planene blir vedtatt får dette store konsekvenser for seilforeningens fremtid!

For å sikre Drøbaksund seilforenings (DSSF) videre aktivitet for barn og unge finner vi det nødvendig å komme med noen innspill til den pågående reguleringsprosessen og påpeke hvordan planlagte aktiviteter/utbygginger i omkringliggende områder vil være til stort hinder for idrettslagets aktiviteter, spesielt overfor de yngste jolle- og brettseilerne.

Våre hovedargumenter kan oppsummeres slik:

  • Vannspeilet tilgjengelig for seiling må ikke reduseres
  • Eventuell overskuddsmasse fra en utbygging må ikke dumpes i sjøen
  • En kyststi på vestsiden av seilhytta vil føre til gjennomgangstrafikk som kan føre til farlige situasjoner både for seilere og gående
  • Vi ønsker garantier for at en utbygging på nabotomt ikke vil medføre opphold av normal drift for seilforeningen på grunn anleggsvirksomhet
  • Parkeringsplassen på østsiden av seilhytta er viktig for DSSF både i - og utenfor sesong

Vi viser til vårt tidligere innspill til detaljreguleringen av Husvikholmen, inkludert vedtaket om oppstart av planarbeidet for Husvikholmen 8-10 og de planer som foreligger om utvidelse av Heitmanns bryggeanlegg mot vest.  Vi anmoder både administrasjonen og politikerne i Frogn kommune om å vurdere disse reguleringene i sammenheng.

Vedlagt er svar på høringen, med tilhørende vedlegg.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift