Drøbaksund Seilforening

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet - seilforeningens øverste organ

Årsmøtet er seilforeningen øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet, men for å kunne stemme, må medlemmet være minst 15 år. 

Arkiv - årsmøter:

 

Drøbaksund Seilforening
Postboks 170
1441 Drøbak
Org.nr. 975 628 965

post@dssf.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift