Drøbaksund Seilforening

Årsmøte 2015

Årsmøte 2015

Innkalling

Det kalles inn til årsmøte for alle medlemmer i DSSF:
Tirsdag 27. januar 2015 kl. 1900, Heitmann Marine, møterom 3. etg, Husvik.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet, det vil si innen 13. januar 2015. Saksliste og saksdokumenter vil gjøres tilgjengelig på denne siden senest en uke før årsmøtet.

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE - TIRSDAG 27. JANUAR 2015

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
  3. Velge dirigent (ordstyrer), sekretær (referent) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle styrets årsmelding for 2014
  5. Behandle regnskap for 2014 i revidert stand
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Vedta budsjett for 2015
  9. Valg

Sakspapirer:

Sak 2: DSSF årsmøte 2015 - Forslag til forretningsorden
Sak 4: Drøbaksund Seilforening - årsmelding 2014
Sak 5: Regnskap med revisors beretning (deles ut på årsmøtet)
Sak 6 a: DSSF årsmøte 2015 - Forslag til å inngå kollektivt abonnement på SEILmagasinet
Sak 7: DSSF årsmøte 2015 - Forslag til medlemskontingent 2015
Sak 8: Forslag til budsjett 2015 (deles ut på årsmøtet)
Sak 9 a - d: Årsmøtet DSSF Valgkomiteens innstilling
Sak 9 e: DSSF årsmøte 2015 - Forslag til valgkomite 2015

Drøbaksund Seilforening
Postboks 170
1441 Drøbak
Org.nr. 975 628 965

post@dssf.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift